Ko smo mi

Platforma koja predstavlja Beograd kao kreativan grad kroz afirmisanje lokalnih kreativnih preduzetnika i njihovog stvaralaštva.

Zašto

Kreativnost predstavlja pokretačku snagu urbane regeneracije, a kreativni ljudi stvaraju atmosferu i duh jednog grada – njegov identitet. Kroz kreativne industrije i razvoj kreativne ekonomije grad se razvija kao platforma za kreativnost. Mi gradski kreativni potencijal i predstavnike lokalne kreativne scene prenosimo u prostor digitalnih medija.

Šta radimo

Mapiramo male proizvođače - profesionalace - u oblasti modnog dizajna, industrijskog dizajna, grafičkog dizajna, slikarstva, vajarstva, keramike itd - na teritoriji Beograda i tako stvaramo jedinstvenu digitalnu bazu beogradske kreativne scene.

Mi smo
ovde da

  • Identifikujemo, predstavimo, promovišemo i afirmišemo lokalne kreativne preduzetike i njihovo stvaralaštvo
  • Stvorimo kreativnu zajednicu i klaster lokalnih kreativnih preduzetnika grada Beograda
  • Omogućimo međusobnu saradnju, dijalog i razmenu znanja predstavnika kreativne scene
  • Podstaknemo lokalnu kreativnu ekonomiju i ojačamo poverenje u domaće proizvode, nasuprot stereotipima o kvalitetnoj uvoznoj robi.