Igor Stangliczky

APPLIED ART. ANIMATION. ARCHITECTURE. ART. COLLABORATION. COLLAGE. COMICS. COMMISSIONS. COMMUNITY. CERAMIC..DESIGN. FASHION. FICTION. GRAPHIC DESIGN. GRAPHIC NOVELS. ILLUSTRATIONS. INSTALLATIONS. OPINION. PAINTING. PARTNERSHIPS. PERFORMANCE. PHOTOGRAPHY. PODCASTS. PRINT. HAND MADE. SCULPTURE. TEXTILE. WRITING.

Bavim se dizajnom umetničke keramike, koju zanatski oblikujem u upotrebne objekte, povremeno ih tretirajući kao zvučne skulpture. Danas sam najviše ponosan na naš kolektiv – Galeriju 1250, međusobnu podršku, saradnju i način na koji radimo. Najveći izazov mi je da postignem sve što zamislim, onako kako zamislim. Uvek bih pre izabrao do pola punu čašu, umesto do pola praznu. Kada treba sebe da opišem u tri reči ja kažem sanjar, hedonist i mačkar. Kada nemam inspiraciju najradije gledam u pučinu/horizont i zamišljam prazno platno za koje se uvek ispostavi da nije prazno. A kada stvaram - uživam u procesu. Uživam u poliranju ideje kao rešavanju zagonetke koja čeka da bude rešena ili samom oblikovanju objekta. Jedna stvar koja me inspiriše je radost. Radost stvaranja, radost uživanja u stvorenim objektima i radost darivanja objekata.

stang-rs-Igor-Stangclizky-KinraSparzSet
stang-rs-Igor-Stangclizky-GolemSet00
stang-rs-Igor-Stangclizky-GolemSet
stang-rs-Igor-Stangclizky-GolemSet0
stang-rs-Igor-Stangclizky-FolkuLoSet
stang-rs-Igor-Stangclizky-VazamFolku
stang-rs-Igor-Stangclizky-OrgaplatSet
stang-rs-Igor-Stangclizky-FolkuSetVar
stang-rs-Igor-Stangclizky-MagamSet
stang-rs-Igor-Stangclizky-OCDset-photo-Braca-Nadezdic
stang-rs-Igor-Stangclizky-OCDset-photo-Braca-Nadezdic-0
stang-rs-Igor-Stangclizky-KinraFolkuVarSet
stang-rs-Igor-Stangclizky-FolkuSetKobgo0
stang-rs-Igor-Stangclizky-FolkuSetKobgo000
stang-rs-Igor-Stangclizky-OCDset-photo-Braca-Nadezdic000

Kabinet čuda, uglavnom od porcelana.

Creative CommunityCreative CommunityCreative Community
19
15
14
reproduction-7
14
20
10
10